Sosialliberal Venstremann med en bipolar politisk lidelse som radikal konservativ. Siviløkonom med hund. Dyslektisk fotograf.